Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket met:

  • marktconform salaris
  • gesubsidieerde particuliere ziektekostenverzekering
  • collectieve pensioenregeling op individuele basis

Wij bieden een verscheidenheid aan door instructeurs geleide trainingprogramma's om onze werknemers te helpen slagen, zoals communicatievaardigheden, projectmanagement en leiderschapsvaardigheden. 

Gelijke werkgelegenheidskansen
Automated Packaging Systems biedt gelijke werkgelegenheidskansen (EEO) aan alle werknemers en werkzoekenden, ongeacht ras, kleur, religie, geslacht, nationaliteit, afkomst, burgerlijke staat, leeftijd, seksuele geaardheid of handicap. Naast de vereisten van de federale wet voldoet Automated Packaging Systems aan de van toepassing zijnde nationale en plaatselijke wetten inzake non-discriminatie in werkgelegenheid op elke locatie waarin het bedrijf faciliteiten heeft. Dit beleid geldt voor alle voorwaarden en bepalingen van de werkgelegenheid, met inbegrip van werven, aanname, plaatsing, promotie, beëindiging, ontslag, terugroepen, overplaatsing, verlof, vergoedingen en opleiding.